Stjecanje Suglasnosti Ministarstva Pravosuđa

Stjecanje Suglasnosti Ministarstva Pravosuđa

Stjecanje prava vlasništva stranih državljana i stranih pravnih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj!

 

 

 

 

Državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj potpuno ravnopravno državljanima Republike Hrvatske i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Strani državljani izvan EU! (BiH, Srbija, Rusija, Norveška, Švicarska,…)

Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu, ako ste državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti na dnu stranice “Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva”.

Ukoliko ste naš klijent svi troškovi ishodovanja suglasnosti Ministarstva Pravosuđa RH

su troškovi agencije MAKARSKA NEKRETNINE – ATRIUM PLUS d.o.o.!

 

Pisani zahtjev predajemo neposredno u pisarnicu ili šaljemo poštom na adresu:

 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo

Ulica grada Vukovara 49 

10000 Zagreb.

 

 

Pisanom zahtjevu moramo priložiti:

  1. pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  2. dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige
  3. uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom)
  4. dokaz državljanstva (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako ste strana pravna osoba
  5. ako vas zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  6. ako niste odredili punomoćnika koji će vas zastupati, a nalazite se u inozemstvu, obvezni ste odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 Ako budu potrebne u postupku i druge isprave, pozvat će vas da ih dostavite u primjerenom roku. 

 

 

 

 

Upravne pristojbe

 

Uz zahtjev, pored nabrojenih isprava, trebamo priložiti i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tarifnom broju 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, u iznosu od 35 kuna.

Upravnu pristojbu platit ćemo i za rješenje o stjecanju nekretnine u iznosu od 70 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 15 kuna.

Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se plaćamo u državnim biljezima, a neovisno o iznosu, pristojbe se mogu plaćati putem sustava e-pristojbe i na propisani račun, odnosno putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske: 

  • IBAN HR1210010051863000160
  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univerzalnog naloga
  • upisivanjem u drugo polje univerzalnog naloga broja 5002.

Ako ste hrvatski državljanin, uz broj 5002 trebate upisati i svoj OIB, a ako ste stranac, tada iza broja 5002 trebate upisati i broj 721 i svoj OIB.

Tako ispunjen univerzalni nalog za plaćanje (ili državne biljege) priložemo uz svu ostalu dokumentaciju.

 Ako ste, pak, državljanin država koje se ne nalaze na navedenom popisu, ne postoji mogućnost stjecanja prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj dok se ne utvrdi uzajamnost.

 

Kako prodati nekretninu u Hrvatskoj?

Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati svoje nekretnine koje se nalaze na području Republike Hrvatske. U ovom slučaju svi stranci izjednačeni su s državljanima Hrvatske.

 

 

 

Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i ostalih država;

Država Reciprocitet (uzajamnost)
Republika Albanija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Argentina uzajamnost postoji
Australija uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se radi o investicijskom ulaganju, tada je potrebno posebno odobrenje za strano ulaganje.
Azerbajdžanska Republika uzajamnost ne postoji, strane fizičke i pravne osobe mogu nekretnine u Azerbajdžanskoj Republici koristiti isključivo na temelju najma.
Islamska Republika Afganistan utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Kraljevina Bahrein utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Bjelorusija uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora, dok se zemljišta mogu stjecati samo nasljeđivanjem
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
uzajamnost postoji (bez ograničenja)
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
uzajamnost postoji (bez ograničenja)
Bosna i Hercegovina
Distrikt Brčko
uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uvjet da u Republici Hrvatskoj stalno borave ili obavljaju dopuštenu djelatnost
– za pravne osobe pod uvjetom da obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
Savezna Republika Brazil uzajamnost postoji
Britanski Djevičanski Otoci utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Brunej Darussalam uzajamnost postoji
Cipar utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Crna Gora uzajamnost postoji
Republika Čile uzajamnost postoji  (ograničenje postoji na nekretninama koje se smatraju zajedničkim dobrom i koje su u vlasništvu države)
Zajednica Dominike uzajamnost ne postoji
Arapska Republika Egipat uzajamnost postoji uz uvjet:
1. broj nekretnina ne smije prelaziti dvije u cijeloj Republici
2. površina neizgrađenog zemljišta ne smije prelaziti 4000 m2
3. svrha vlasništva treba biti stanovanje stranca i njegove obitelji ili aktivnost za koju je ishodio odobrenje nadležnih tijela
Kraljevina Saudijska Arabija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Sirijska Arapska Republika utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Ekvador uzajamnost postoji
Republika Filipini utvrđivanje u tijeku (čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Gana utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Indija uzajamnost ne postoji
Republika Indonezija u tijeku utvrđivanja (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Irak uzajamnost ne postoji
Islamska Republika Iran uzajamnost ne postoji
Republika Island utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Izrael uzajamnost postoji
– privatno vlasništvo nema
ograničenja
– državno vlasništvo, ograničeno je prethodnim dobivanjem odgovarajuće dozvole nadležnog izraelskog tijela
Japan uzajamnost postoji
Hašemitska Kraljevina Jordan uzajamnost postoji (nekretnine za stanovanje ili za prostore u kojima se obavlja vlastita djelatnost), osim zemljišta i drugih nekretnina u neurbaniziranim zonama.
Južnoafrička Republika uzajamnost postoji
Kanada uzajamnost postoji, ovisno o provinciji
– do sada utvrđeno da reciprocitet postoji za: Ontario, Britansku Kolumbiju, Alberta, Quebec, Manitoba, Yukon, Prince Edward Island.
Država Katar uzajamnost postoji za fizičke osobe za nekretnine za stanovanje, a za pravne osobe je uvjet da moraju imati partnera iz Republike Hrvatske s vlasničkim udjelom od 51 % u svakom poslu.
Republika Kazahstan uzajamnost postoji
Narodna Republika Kina

Hong Kong

podružnice i poslovnice koje su osnovale pravne osobe Narodne Republike Kine kao i njihovi državljani koji su radili ili studirali u RH više od godinu dana mogu kupiti komercijalni smještaj koji će sami koristiti ili u kojem će sami živjeti sukladno stvarnim potrebama

utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)

Republiko Kongo utvrđivanje u tijeku
(čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Koreja uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora uz dodatni uvjet da se jedinica lokalne uprave i samouprave ne protivi stjecanju
Republika Kosovo uzajamnost postoji
Kuvajt utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Libanonska Republika uzajamnost postoji
Kneževina Lihtenštajn uzajamnost za fizičke osobe postoji pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj stalno borave, te da nekretnina služi za stanovanje stjecatelja ili njegove obitelji;
uzajamnost postoji ako se pravni posao sklapa između supružnika ili srodnika u ravnoj liniji odnosno u pobočnoj liniji do trećeg stupnja;
uzajamnost za pravne osobe postoji pod uvjetom da nekretnina služi za obavljanje gospodarske djelatnosti
Republika Sjeverna Makedonija uzajamnost postoji
Malezija uzajamnost postoji, s tim da vrijednost nekretnine mora iznositi najmanje 55000 USD.
– pravna osoba mora stjecati nekretnine u poslovne svrhe, odnosno nekretnina mora služiti obavljanju gospodarske djelatnosti
Kraljevina Maroko utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Republika Moldova uzajamnost postoji, osim za šume i poljoprivredno zemljište.
Savezna Republika Nigerija utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Kraljevina Norveška uzajamnost postoji, ako se jedinica lokalne uprave i samouprave ne protivi stjecanju i ako površina nekretnine ne prelazi 2000 m; uzajamnost postoji ako se pravni posao sklapa između supružnika ili srodnika
Novi Zeland uzajamnost postoji ako se ne stječe veća vrijednost nekretnine (više od 10 milijuna novozelandskih dolara ili zemljište veće od 5 hektara) (ukoliko se stječu takve nekretnine, tada će stjecanje biti moguće uz ispunjenje u zakonu navedenih uvjeta)
Republika Panama uzajamnost postoji uz ograničenje nemogućnosti stjecanja nekretnine koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 10 km od državne granice
Republika Paragvaj uzajamnost postoji
Republika Peru utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Ruska Federacija uzajamnost postoji
Republika Singapur utvrđivanje u tijeku (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)
S A D uzajamnost postoji za sljedeće savezne države: Alabama, Arizona, Alaska,  California, Colorado, Connecticut, Delware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,  Kansas Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Yersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming; dok je za sljedeće države uvjet stalni boravak: Arkansas, Hawaii, Kentucky, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma i Vermont
Republika Srbija uzajamnost postoji
Švicarska Konfederacija uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka u RH za fizičku osobu, za pravnu osobu uvjet je obavljanje gospodarske djelatnosti
(nekretnina treba služiti isključivo obavljanju gospodarske djelatnosti)
Republika Turska uzajamnost postoji
Ujedinjeni Arapski Emirati utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Ukrajina uzajamnost postoji
Republika Venezuela utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)

 

 

Obratite nam se sa povjerenjem!!!

Realitica Nekretnine
Member
Realitica