Legalizacija Objekata Makarska

Legalizacija Objekata Makarska

 

Legalizacija objekata na Makarskoj Rivijeri

Povoljna legalizacija svih bespravno sagrađenih objekata na Makarskoj Rivijeri.

 

NUDIMO IZRADU KOMPLETNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU SVIH VRSTA OBJEKATA PO POVOLJNIM CIJENAMA NA MAKARSKOJ RIVIJERI I ŠIRE. 

 

Ukoliko  niste  još  izradili  potrebnu  dokumentaciju  za  legalizaciju  Vašeg objekta,  ne čekajte zadnji tren i rast cijena!

Iskoristite pogodnosti na vrijeme!!!

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštene arhitektice SILVANA MARINOVIĆ DIPL.ING.

Ante Starčevića 20, 21300 Makarska

+385 21 / 678 448

_________________________________________________________________________________

BAN-DIZAJN d.o.o.

Ante Starčevića 32 (PC.Sv.Nikola), Makarska

+385 98 200 786

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštenog arhitekta IVO MARINOVIĆ DIPL.ING.

Dmine Papalića 10, 21300 Makarska

+385 21 615624

_________________________________________________________________________________

LUKIĆ PROJEKT d.o.o.

Kipara Meštrovića 2a, 21300 Makarska

+385 21/ 613-548

_________________________________________________________________________________

Later inženjering d.o.o

Ul. Antuna Gustava Matoša 1, 21300, Makarska

+385 98 397 297

_________________________________________________________________________________

DUO.PLAN d.o.o.

Ul. Stjepana Ivičevića 26, 21300, Makarska

+385 21 610 371

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštenog arhitekta RANIMIR BAGARIĆ, dipl.ing.arh.

Put Požara 2E, 21300 Makarska

+385 99 513 4645

_________________________________________________________________________________

 

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira (ozakonjuje). Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine. Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja hipotekarnog bankovnog kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Isto tako za nelegalne objekte neće se moći dobiti neki priključak (voda, struja, plin, kanalizacija, itd.), dići kredit ili dobiti neke poticaje.

 

Zgrade veće od 400 m2

 

 

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
 • izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Zgrade veće od 100 m2

 

 

 

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2 podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.
 

Zgrade manje od 100 m2

 

 

 

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m², podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
 • foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)
 • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

Zgrade manje od 50 m2

 

 

 

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2 podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka kopije katastarskog plana
 • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

 

 

 

 

Realitica Nekretnine
Member
Realitica