Etažiranje Nekretnina Makarska

Etažiranje Nekretnina Makarska

Etažiranje kuća i zgrada

Makarska Rivijera

 

UKOLIKO ŽELITE ETAŽIRATI KUĆU ILI ZGRADU U KOJOJ ŽIVITE NA PRAVOM STE MJESTU!

BRZO I EFIKASNO ETAŽIRANJE PO NAJPOVOLJNIM CIJENAMA.

 

 

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan. Izradom plana posebnih djelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički djelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih djelova.

Po prikupljenoj dokumentaciji pristupa se izradi elaborata etažiranja.

Pristupa se mjerenju objekta nakon čega slijedi izrada elaborata etažiranja.

Elaborat etažiranja sadrži:

  • prikaz vrste objekta
  • veličinu prostora
  • prikaz vlasništva posebnog dijela i zajedničkih dijelova zgrade
  • prijedlog diobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • prikaz diobe građevinskog zemljišta
  • grafički prikaz pojedinih posebnih dijelova sa vlasništvom pojedinih posebnih dijelova
  • prijedlog upisa u zemljišne knjige

Kontaktirajte nas:

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštene arhitektice SILVANA MARINOVIĆ DIPL.ING.

Ante Starčevića 20, 21300 Makarska

+385 21 / 678 448

_________________________________________________________________________________

BAN-DIZAJN d.o.o.

Ante Starčevića 32 (PC.Sv.Nikola), Makarska

+385 98 200 786

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštenog arhitekta IVO MARINOVIĆ DIPL.ING.

Dmine Papalića 10, 21300 Makarska

+385 21 615624

_________________________________________________________________________________

LUKIĆ PROJEKT d.o.o.

Kipara Meštrovića 2a, 21300 Makarska

+385 21/ 613-548

_________________________________________________________________________________

Later inženjering d.o.o

Ul. Antuna Gustava Matoša 1, 21300, Makarska

+385 98 397 297

_________________________________________________________________________________

DUO.PLAN d.o.o.

Ul. Stjepana Ivičevića 26, 21300, Makarska

+385 21 610 371

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštenog arhitekta RANIMIR BAGARIĆ, dipl.ing.arh.

Put Požara 2E, 21300 Makarska

+385 99 513 4645

_________________________________________________________________________________

San ima svoju adresu. ®

Realitica Nekretnine
Member
Realitica