Projektni Biro Makarska

Projektni Biro Makarska

Arhitektonsko projektiranje

i gradnja stambenih objekata na području

Makarske Rivijere.

 

 

 

… 

Projektiramo sve vrste građevina te izrađujemo

nacrte od idejnih rješenja do izvedbenih nacrta!

 

Izrađujemo sve vrste projekata i tehničke dokumentacije:

 1. arhitektonsko snimanje (izmjera) i izrada projekata izvedenog stanja građevina
 2. idejna rješenja i idejni projekti
 3. glavni projekt s troškovnicima
 4. izvedbeni projekti

Projektiramo sve vrste građevina – obiteljske kuće, višestambene i poslovne građevine, poslovne hale, skladišta… Također, izrađujemo i idejna rješenja za adaptacije, projekte rekonstrukcije građevina te projekte prenamjena prostora. Naši vanjski suradnici se bave izradom geomehanike, projekata konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, strojarskih instalacija, zaštite od požara, zaštite na radu, projekata hortikulture.

 

Prema namjeni i razini razrade projekti se razvrstavaju na:

 • idejni projekt, u mjerilu 1:200
 • glavni projekt, u mjerilu 1:100
 • izvedbeni projekt, u mjerilu 1:50, a iznimno u drugom primjerenom mjerilu

 

Idejni projekt

 

 

 

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička rješenja građevine te prikaz smještaja građevine u prostoru. Idejni projekt, ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, može sadržavati i druge nacrte i dokumente ako su oni značajni za izradu glavnog projekta (opis tehnološkog postupka i tehnološke sheme, opis primjena određene tehnologije građenja, procjenu troškova i sl.).

 

Glavni projekt

 

 

Glavni projekt za obiteljsku kuću sadrži:

 • arhitektonski projekt – projekt oblikovanja s prikazom položaja građevine u prostoru
 • građevinski projekt – projekt konstrukcije
 • jednostavni projekt kućnih instalacija kojim se daje osnovno oblikovno funkcionalno i tehničko rješenje instalacija (shema i tehnički opis instalacija)

Glavni projekt za jednostavnu građevinu sadrži građevinski projekt – projekt konstrukcije s prikazom položaja građevine u prostoru, a po potrebi i arhitektonski projekt – projekt oblikovanja i jednostavni projekt instalacije kojim se daje osnovno oblikovno, funkcionalno i tehničko rješenje instalacija (shema i tehnički opis instalacija) jednostavne građevine. Glavni projekt za rekonstrukciju uporabljive građevine sadrži:

 • Projekt postojećeg stanja
 • Projekt za rekonstrukciju
 • Projekt postojećeg stanja sadrži: snimku postojećeg stanja provjeru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu
 • Projekt za rekonstrukciju ovisno o namjeravanoj rekonstrukciji sadrži potrebne projekte pojedinih struka.

Izvedbeni projekt

 

 

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Na temelju izvedbenog projekta pristupa se građenju građevine, provodi se inspekcijski postupak i donosi odluka u upravnom postupku izdavanja uporabne dozvole.

 

Želite početi graditi? Što čekate?

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštene arhitektice SILVANA MARINOVIĆ DIPL.ING.

Ante Starčevića 20, 21300 Makarska

+385 21 / 678 448

_________________________________________________________________________________

BAN-DIZAJN d.o.o.

Ante Starčevića 32 (PC.Sv.Nikola), Makarska

+385 98 200 786

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštenog arhitekta IVO MARINOVIĆ DIPL.ING.

Dmine Papalića 10, 21300 Makarska

+385 21 615624

_________________________________________________________________________________

LUKIĆ PROJEKT d.o.o.

Kipara Meštrovića 2a, 21300 Makarska

+385 21/ 613-548

_________________________________________________________________________________

Later inženjering d.o.o

Ul. Antuna Gustava Matoša 1, 21300, Makarska

+385 98 397 297

_________________________________________________________________________________

DUO.PLAN d.o.o.

Ul. Stjepana Ivičevića 26, 21300, Makarska

+385 21 610 371

_________________________________________________________________________________

Ured ovlaštenog arhitekta RANIMIR BAGARIĆ, dipl.ing.arh.

Put Požara 2E, 21300 Makarska

+385 99 513 4645

_________________________________________________________________________________

 

Realitica Nekretnine
Member
Realitica